Kafkas Üniversitesi

Veteriner Fakültesi

Besin Hijyeni ve Teknolojisi AB Dalı

İletişim

E-Posta: ufukkamber@hotmail.com

              ukamber@kafkas.edu.tr              

Kişisel Web Sayfası: http://www.literaturarama.com

Tlf: 0474.24268 00 -1182

 

Adres:  Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi AB Dalı –Kars

 

Eğitim

Doktora: Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi,  Besin Hijyeni ve Teknolojisi AB Dalı, ANKARA (1993)

“Fermente Türk Sucuklarında Et Orijininin ELISA ile Belirlenmesi ”

 

Lisans   :  Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, ANKARA (1986)

 

Uzmanlık Alanlar

Gıda Mikrobiyolojisi, Et türlerinin ayrımı, Yöresel Peynirler, Sucuk Teknolojisi, Et Muayenesi, ELISA

 

Görevler 

KAÜ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (1994 - 1995)

KAÜ. Araştırma Fon Yönetim Kurulu üyesi  (1994-1995)

KAÜ. Veteriner Fakültesi,  Besin Hijyeni ve Teknolojisi AB Dalı Başkanlığı (1995-1998)

KAÜ. Merkez Laboratuar Yönetim Kurulu üyesi  (2000- halen devam ediyor)

 

Katıldığı Kurslar ve Geziler

Gıda Işınlama Kursu TAEK- Lalahan Hayvan Sağlığı Arş. Ens. (1988)

Hormon Analizinde ELISA uygulaması - Lalahan Hayvan Sağlığı Arş. Ens. (1994)

Paraziter Hastalıklarda ELISA uygulaması - Lalahan Hayvan Sağlığı Arş. Ens. (1994)

PCR tekniğinin gıdalarda uygulanması -  Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi (1998)

Hayvansal Üretim Verimliliğini Artırma Programı - Fransız  Ulusal Hayvancılık Enstitüsü – Paris (2004)

 

Bilimsel Yayınlar

1- Kaymaz, Ş., Yurtyeri, A., Çelik, T H., Kamber, U.,Yargülü, B.(1989): Ankara'da Satılan Hazır Çiğ Kıymalarda Kas Doku, Bağ Doku, İç Organ ve Yenmeyen Dokuların Saptanması. A.Ü. Vet. Fak. Derg. 36:(1), 40-52.

2- Kamber, U. (1990): Gıdalarda Clostridium perfringens Tip- A Zehirlenmesi ve Önemi. Türk Vet. Hek. Dern. Derg. 60:(1-2), 50-60.

3- Kamber, U. (1990): Hayvansal Besinlerde Antibiyotik Kalıntıların Önemi. EBK Derg. 2:(61), 18-24.

4- Kalkan, A., Aktan, H T., Kamber, U., Ülgen, M T., Mutluer, B. (1991): Beyaz Peynirlerde E.coli ve K.pneumoniae'nin Bulunuşu Üzerinde Araşırma. A.Ü. Vet. Fak. Derg. 38:(1-2), 108-114.

5- Kamber, U.,  Aktan, H T., Kalkan, A., Ülgen, M T, Mutluer, B.(1992): Şişelenmiş Memba Sularının Mikrobiyolojik Ve Kimyasal Kalitesi Üzerinde Araştırma. Gata Bülteni. 34:941-946.

6-Kamber, U., Özalp, E. (1994): Fermente Türk Sucuklarında Et Orijininin ELISA ile Belirlenmesi. III.Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi. 19-21 Ekim, Ankara, TAEK- Ankara Üniversitesi. Tebliğ.

7- Kamber, U. (1996): Et Türlerinin İdentifikasyonu. Vet. Hek. Dern. Derg. 67:(1), 34-40.

8- Gülmez, M., Kamber, U. (1997): Kanatlı Etlerinin Elektrikle Stimülasyonu. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg. 3:(2), 239-245.

9- Güven, A., Gülmez, M., Kamber, U. (1997): Kars İlinde Tüketime  Sunulan Kıymalarda Bazı Patojen Mikroorganizmaların Araştırılması ve Kıymaların Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi. Kafkas  Üniv. Vet. Fak. Derg. 3:(1), 57-65.

10- Genç, O., Otlu, S., Şahin, M., Kamber, U. (2002): İnek atıklarından izole edilen Brucella abortus suşlarının biyotiplendirilmesi. 5.Ulusal Veteriner Kongresi, 22-24 Eylül, Konya.

11- Kamber, U. (2002): Gıda Analizlerinde Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi ve Önemi, Ahıska-Kars Bilim Sempozyumu, 23-24 Mayıs 2002, Ahiska, Tiflis Üniversitesi, Gürcistan.

12- Kamber, U. (2003): Geleneksel Anadolu Peynirleri “Doğu Anadolu Bölgesi”. Gence-Kars Baytarlığı Sempozyumu, 30Nisan-2Mayıs, 2003, Azerbaycan Kent Akademisi, Gence- AZARBEYCAN.

13- Kamber, U. (2003): Ülkemizdeki Hayvansal Gıdalarla İlgili Bilimsel Yayınlar Üzerine Bir İnceleme 1.Ulusal Gıda ve Beslenme Kongresi, 29-Eylül-01 Ekim, İstanbul.

14- Genç, O., Kamber, U. (2004): Biotyping of Brucella strains isolated from abortions of cows in Kars province. The Indıan Veterınary Journal  81(11):1164-1166.

15- Kamber, U. (2005): Aflatoksin M1 contamination of some   commercial turkish cheeses from markets in Kars, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin 14 (11): 1046-1049.

16- Kamber, U. (2005): Kars’ta satışa sunulan kaşar ve çeçil peynirlerin bazı mikrobiyolojik ve kimyasal kalite nitelikleri. Kafkas Üniv. Veteriner Fakültesi Dergisi 11 (1): 33-38.

18- Kamber, U. (2005): Geleneksel Anadolu Peynirleri.  Miki Matbaacılık San. Tic. Ş. Ankara.

17- Kamber, U. (2006): Beyaz Peynirin Yenik Düştüğü Kent. In: Kars “Beyaz, Uykusuz, Uzakta” Yapı Kedi Bankası Yayınları  No:2415, Metgraf Matbaacılık, İstanbul, s 403-410.

19- Terzi, G.,  Kamber, U., Osmanağaoğlu, Ş. (2006): History of cheese and Golot cheese. XXXVII International congress of the World Association for the history of Veterinary Medicine, 21-24 September 2006; Leon Spain, 881-885 pp.

20- Kamber, U. (2006): Peynirin Tarihçesi. Veteriner Hekimler Derneği Derg. 77(2):40-44.

 

 

Verdiği Dersler

Önlisans: Süt tozu teknolojisi, Kesim teknikleri

Lisans: Besin Hijyeni, Et Muayenesi, Et ve Et ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri, Gıda Kimyası   
Lisansüstü: Zoonozlar, Gıda katkı maddeleri, Et bilimi